Allmänna villkoren

GolfTed tillämpar de allmänna villkoren Stichting Webshop Keurmerk. Dessa allmänna villkor för Stiftelsen Webshop Keurmerk har upprättats i samråd med Konsumentföreningen inom ramen för Samordningsgruppens självregleringssamråd (CZ) i Social- och Ekonomirådet och träder i kraft den 1 juni 2014. Dessa Allmänna villkor kommer att användas av alla medlemmar i Stichting Webshop Keurmerk med undantag för finansiella tjänster som avses i lagen om finansiell tillsyn och i den mån dessa tjänster övervakas av den nederländska myndigheten för finansmarknaderna.

 

Klicka här för de allmänna villkoren