Integritetsdeklaration

Introduktion
Global Golf Solutions BV (nedan: "vi" eller "GolfTed" värdesätter integriteten för alla användare av www.golfTed och säkerställer att den personliga information du delar med oss ​​behandlas konfidentiellt. I denna sekretesspolicy förklarar vi varför och hur vi behandla dina personuppgifter.

 

Vilka är vi?
Global Golf Solutions BV, handelsnamn GolfTed
Import och försäljning av bland annat elektriska golfvagnar.
Mail: info@golfTed.com
Telefon: 0031 6 22 22 33 03
Besök: efter överenskommelse

 

Privat skydd
Vi inser att din integritet (skydd) är mycket viktig. För dig och oss. Denna integritetspolicy gäller för besökare och användare av vår webbplats (www.golfted.nl) samt för kundkontakter med vårt företag och med avseende på alla produkter och tjänster som erbjuds av Golfted. Vi respekterar din integritet och informerar dig härmed om de uppgifter vi samlar in och behandlar.

 

Utomstående
Denna integritetspolicy gäller endast vår egen webbplats, tjänster och avtal. Du kan också hitta hyperlänkar från tredje part eller länkar till sociala medier på vår webbplats. Vi är inte ansvariga eller ansvariga för innehållet som de länkar till, inte heller integritetspolicyn för dessa tredje parter. Vi har inget inflytande på detta. Detta innebär också att alla annonsörer, tjänsteleverantörer, Facebook, Twitter, webbshopens webbplats kan placera cookies för att spåra ditt besök och klickbeteende på en webbplats, annons eller sociala medier.

 

Cookiepolicy
Vår organisation använder för närvarande inte cookies på sin webbplats som kan spåras tillbaka till en individ eller IP-adress. I framtiden kommer vi att använda analytisk programvara för att kunna mäta den allmänna besökstrafiken på vår webbplats och för att korrigera eventuella fel eller för att genomföra förbättringar. Så fort vi placerar en cookie för detta kommer du att se detta genom ett meddelande på vår hemsida, varefter du först måste ge tillstånd.

 

Hur, vad samlar vi kortfattat och varför
Personuppgifter är nödvändiga för genomförandet av alla avtal. Dessa registreras via telefon, e-post eller vår hemsida på ditt initiativ om du vill göra en offert, begära eller göra en bokning för en viss resa eller transporttjänst. För detta behöver vi dina kontaktuppgifter, inklusive ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer. De personuppgifter som vi känner till nedan kommer att behandlas med största omsorg och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Golfted följer uttryckligen lagen om skydd av personuppgifter (Wbp) och AVG från och med den 25 maj 2018.

 

Inte 16 än?
Vi vill uttryckligen inte behandla personuppgifter om ungdomar under 16 år utan uttryckligt medgivande från föräldrarna eller juridiskt ombud. Om vi ​​upptäcker en överträdelse av detta, eller vid missbruk, kommer vi därför omedelbart att radera alla personuppgifter eller kontakta dig för att få detta tillstånd från en förälder, vårdnadshavare eller juridiskt ombud.

 

Personlig information
Med detta menar vi alla uppgifter som kan spåras tillbaka till en individ: namn, adress, e-postadress, (mobil) telefonnummer, eventuella preferenser som är nödvändiga för ett korrekt genomförande av reseavtalet, uppgifter om religion, en kopia av ID och andra uppgifter som du personligen kan identifieras med. Vi använder endast de personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss eller är skyldig att tillhandahålla enligt lag och förordning eller för korrekt utförande av reseavtalet. Vi kommer aldrig att använda denna information för kommersiella ändamål utan ditt uttryckliga medgivande. Vi delar aldrig kunddata med tredje part, förutom med personer som är involverade i din beställning.

 

Registreringsskyldighet
Från och med den 25 maj 2018 är vår organisation enligt lag i viss utsträckning skyldig att föra register över vad vi samlar in, hur vi samlar in personuppgifter, för vilket ändamål, om lagringsperioden och med vem vi delar personuppgifter . Registret måste alltid vara tillgängligt för tillsynsmyndigheten, den holländska dataskyddsmyndigheten, för att kunna kontrollera vilka (speciella) personuppgifter vi har om våra kunder och hur vi hanterar dem.

 

Överför till och dela med tredje part
Golfted kommer aldrig att använda dina uppgifter för andra ändamål än de som beskrivs i denna integritetspolicy, såvida inte en laglig skyldighet eller förordning ger anledning till det. Tänk till exempel på Skatte- och tullverket. Vi gör inte uppgifterna tillgängliga för tredje part, såvida detta inte är nödvändigt för att göra bokningen eller avtalet. Om vår organisation blir involverad i en sammanslagning, förvärv eller annan form av försäljning av några eller alla dess tillgångar kommer vi att meddela dig innan någon personlig information överförs och/eller blir föremål för en annan integritetspolicy.

 

Vem har tillgång till dina personuppgifter hos Golfted
Golfted är inte ett multinationellt företag. Alla ledande anställda på Golfted kan se dina fildata. Baserat på den rättsliga skyldigheten att ge dig hjälp vid ett klagomål har alla våra anställda behörighet att se dina fildata. Golfted förbehåller sig dock rätten att, vid osannolika händelser av sjukdom, semester eller annat, engagera tredje part, som är en extern kraft, att vara tillgänglig och tillhandahålla service. Hjälppersoner som är involverade för genomförandet av avtalet kommer var och en att få del av dina personuppgifter.

 

Avanmälan, granskning, reklamation och radering av data
Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är Golfted. Om du inte längre uppskattar behandlingen av den information som du delat med oss ​​efter att ha lämnat in eller lämnat till oss på begäran, och/eller har ett klagomål eller vill utöva din rätt att få information om de personuppgifter som registrerats av oss, vill du ändra eller förbättra eller överföra, kan du meddela detta via e-post till info@golfted.nl eller per post till ovanstående adress., Attn. Privacy Request.

 

Sociala media
Vår organisation har ett Facebook- och Twitterkonto och samlar gärna in likes från besökare som vill bli informerade om nyheter, erbjudanden etc. Vi kommer troligen också att använda Google Analytics. Vår sekretesspolicy gäller uttryckligen inte för användningen av sociala medier, eftersom vi inte har något inflytande på integritetspolicyn för appar eller webbplatser för sociala medier. De har sin egen integritets- och cookiepolicy. Google Analytics och sökmotorer i allmänhet samlar in datatrafik från webbplatser; antalet besökare, hur länge personer vistas på en webbplats, vilka funktioner eller erbjudanden de gillar att se och använda etc. Det är besöksdata, och därmed även personuppgifter. Google och andra är därför processorer i lagens mening. Vår organisation använder för närvarande inte Google Analytics, men detta kan komma att ändras. I så fall hittar du en cookie-pop-up på vår webbplats, med vilken du samtycker till insamling av allmänna uppgifter av oss och tredje part (Google).

 

IP-adress och loggfiler.
När du går in på en webbplats registrerar servrar automatiskt de data som din webbläsare skickar. Dessa så kallade serverloggfiler kan innehålla information som din webbförfrågan, IP-adress, webbläsartyp, webbläsarspråk, datum och tid för besöket samt en eller flera cookies som kan identifiera din webbläsare. Denna data används för att generera statistik och/eller analysera surfbeteende och för att optimera webbplatsen. IP-adressen lagras i allmänhet för att säkerställa nätverkets säkerhet och för att kontrollera om det finns intrång i immateriella rättigheter och/eller andra brott mot lagen. Personuppgifter eller IP-adresser kan eventuellt göras anspråk på av Stiftelsen BREIN, Fiod, Åklagarmyndigheten etc. Dessa kommer vi dock aldrig frivilligt att tillhandahålla utan endast om ett formellt krav lämnas eller grundar sig på detta.

 

säkerhet
Golfteds webbplats är säkrad med SSL-protokollet (htpps). Överföringen av data sker därför över säkra nätverksanslutningar. Golfted använder även ett betalt och alltid uppdaterat antivirusprogram. En krypterad VPN-anslutning används för kommunikation och konsultation eller bearbetning av filer. Säkerhetskopieringen av data sker 24/7 via en krypterad anslutning med egen NAS.

 

Tillägg. Denna sekretesspolicy kan komma att ändras från tid till annan. Vi förväntar oss att de flesta förändringar är mindre. Den nya GDPR från och med den 25 maj 2018 är också delvis otydlig. Vi kommer att hålla dig informerad via denna integritetspolicy om våra skyldigheter på grundval av vad den nederländska dataskyddsmyndigheten ytterligare kan fastställa eller besluta och/eller fatta ett domstolsbeslut för att tvinga dig att justera. Vi kan inte informera dig personligen. Icke desto mindre kommer vi att publicera eventuella ändringar av integritetspolicyn på denna sida och, om ändringarna är betydande, ge ett mer framträdande meddelande. Varje version av denna sekretesspolicy identifieras längst ned på sidan av det datum då policyn trädde i kraft.

Senast ändrad: 30/12/20