Garantie

Vagnen och batteriet kommer med 2 års garanti. Andra delar och tillbehör är det inte. Denna garanti inkluderar tillverkningsfel som uppstår vid normal användning. Vid alla köp får du en faktura och fakturadatum är även startdatum för garantitiden på 2 år, om inte annat anges på fakturan.

 

Vid defekt kommer den aktuella delen att bytas ut kostnadsfritt för en ny del. Normalt kommer produkten att repareras, men i det osannolika fallet att vagnen, batteriet eller laddaren inte kan repareras kommer de att bytas ut. Reparationer eller byten som utförs kostnadsfritt kommer inte att skapa en annan garanti än den för det ursprungliga köpet.

 

Uteslutningar

  • Ingen garanti ges på tillbehören
  • Ingen garanti ges på delar som slits under användning
  • Skador som orsakats av en olycka, nedsänkt i vatten eller till följd av missbruk eller felaktig användning eller kommersiell användning täcks inte av garantin.
  • Användning av vagnen efter att en defekt har identifierats
  • Vagn som du pysslat med själv
  • Att inte rapportera felet i tid
  • Garantin kan inte överföras.
  • Ladda ur batteriet vid överdriven användning eller när det förvaras oladdat
  • Överhettning av batteriet på grund av otillräcklig ventilation
  • Förvara batteriet under mycket lång tid utan att ladda det under tiden

 

Batteri
Litiumbatteriet med 36 hål har tillräckligt med ström för att klara 36 hål under genomsnittliga förhållanden. Låga temperaturer, längre banor, mycket höjdförändringar, tyngre väskor och mer sicksack än genomsnittet kan begränsa räckvidden till mindre än 36 hål.
Vagnen är inte avsedd att dra dig med. Detta kommer att begränsa räckvidden och i slutändan batteritiden.