Svar på frågan; Batterilampan blinkar eller fast rött.
Om lampan på kontrollpanelen börjar blinka rött betyder det att batteriet börjar ta slut och att det kan laddas igen. Det finns fortfarande tillräckligt för att gå minst 9 hål.
Om lampan förblir fast röd betyder det att batteriet nästan är tomt. Du kan fortfarande köra den, men snart stannar vagnen och misslyckas.


Det är då viktigt att inte fortsätta elektroniskt utan att sätta hjulen i frihjul och fortsätta gå medan man trycker. Annars laddas batteriet ur för mycket och kan skadas.
Ladda omedelbart batteriet när du kommer hem och lägg det inte oladdat.