Sätt hjulen i frihjulet.
Om du glömmer att ladda batteriet eller om det är ett elfel så vill du fortsätta och måste själv skjuta vagnen. Som standard är hjulen kopplade till motorn, men det är alldeles för tungt. Det finns en möjlighet att vrida hjulen mjukt och utan motstånd, separat från motorn.

Det finns 2 spår på det tunna skaftet som det skjuts över.(1:a bilden)
När hjulet är kopplat till motorn (bild 2) finns det inget gap.
Tryck på knappen på hjulet och skjut hjulet lite bakåt. Då faller den in i spår 1 (bild 3) Man känner direkt att den går smidigt.