Problem med de stora hjulen:
Hjulet glider av axeln.
Det finns en tryckknapp på sidan av navkapslarna som fjädrar tillbaka. Du använder den här knappen för att skjuta in hjulet på axeln. Om hjulet glider av under körning kommer tryckknappen inte att fungera korrekt. Du kommer att känna det snart nog, för det kommer inte att studsa tillbaka.
Lösning: Ta bort hjulet, lossa de 4 skruvarna med en Torx-skruvmejsel (kan vara lite stel). Då ser du en liten skruv på insidan av locket med de 4 hålen. Den skruven håller tryckknappen på plats och har förmodligen vibrerats loss. Tryck på tryckknappen och dra åt skruven. Tills den nästan sitter fast och tryckknappen inte längre fjädrar tillbaka. Vrid sedan tillbaka den ett varv och se om vredet fjädrar tillbaka. Tryck ordentligt några gånger och låt det komma tillbaka. Om det går smidigt kan allt sättas ihop igen och hjulet glider inte längre.

Det verkar som att det är en stor sväng i ratten.
Det finns 4 skruvhuvuden på insidan av hjulet, i mitten. Dessa huvuden faller in i elementet som är anslutet till motorn. Troligen har en skruv vibrerat loss och sticker ut lite. Det gör att det ser ut som att det är en vinkling i hjulet. Lösning: Skruva loss denna skruv helt, smeta in undersidan med lite lim och dra åt igen. Skruvarna är redan limmade något från fabrik, men ibland händer det att man vibrerar loss. Om det inte fungerar, skicka ett mail till info@golfTed.com