Kontrollpanelen
Du använder den röda knappen för att slå på vagnen. Tryck och håll den här knappen intryckt i 3 sekunder och lampan blir grön. Den röda knappen är också Stop & Go. När du kör vagnen kan du stoppa den genom att trycka på den röda knappen med ett klick. Trycker du på den röda knappen igen med ett klick fortsätter vagnen att köra med den senast inställda hastigheten. Den gröna knappen gör att vagnen rör sig framåt. Ett klick är 10 meter fram och då stannar vagnen automatiskt. 2 klick är 20 meter. Om du av misstag trycker på den här knappen, tryck sedan på den röda knappen och vagnen stannar omedelbart.


Dessa knappar är anslutna till kretskortet, som är placerat undertill. Om en knapp inte längre svarar finns det ett fel på kretskortet eller i utskriftsmekanismen. Maila problemet till info@golfTed.com så får du ett e-postmeddelande som anger vilka åtgärder som kommer att vidtas för att lösa det.