Registrera om fjärrkontrollen med vagnen (AB)
Om fjärrkontrollen inte längre reagerar och den röda lampan inte tänds, så är chansen stor att batterierna är tomma. Om fjärrkontrollen inte längre svarar, men den röda lampan lyser, måste fjärrkontrollen registreras igen. Detta händer om du inte har använt vagnen på ett tag eller om det har varit ett elfel.

 

För AB med röda knappar görs detta på följande sätt: Dra ur alla pluggar i 1 minut. Se till att hastighetsreglaget på vagnen är vridet hela vägen tillbaka. Pluggar in i vagnen, sätt på vagnen, slå på AB, tryck på framåtknappen på AB och håll den intryckt tills vagnen börjar röra sig. Gör detta i högst 20 sekunder. Om det inte fungerar, gör samma sak igen. Också ingen framgång, skicka ett e-postmeddelande till info@golfTed.com

 

För AB med blå knappar görs detta på följande sätt: Dra ur alla pluggar i 1 minut. Se till att hastighetsreglaget på vagnen är vridet hela vägen tillbaka. Kopplar in vagnen men slå inte på vagnen ännu. Slå på fjärrkontrollen och håll ned framåtknappen (röd lampa tänds). Så håll knappen intryckt och slå på vagnen under tiden. Vagnen måste börja röra sig inom 3 sekunder. Om det inte fungerar, gör samma sak igen. Också ingen framgång, skicka ett e-postmeddelande till info@golfTed.com

 

Problem med fjärrkontrollen:

 

Vagnen bara stannar.
Det finns en säkerhet på vagnen om du styr den med fjärrkontrollen. Om vagnen inte tar emot ett kommando (vänster, höger, framåt eller bakåt) under 40 sekunder, stannar vagnen automatiskt.
Om du tappar kontakten på grund av att batterierna är slut eller stoppar fjärrkontrollen i fickan och en veck trycker på en knapp, kan vagnen börja röra sig. Om du har svårt att gå och du inte längre kan köra om vagnen stannar den automatiskt efter 40 sekunder.
Det är lämpligt att då och då justera hastigheten på långa raksträckor eller att styra åt vänster och höger. Du brukar göra detta automatiskt.


Hörnen går för fort:
När vänster eller höger knapp trycks in stannar det ena hjulet och det andra går framåt något snabbare. Ju längre denna knapp trycks in, desto snabbare snurrar hjulet. Då drar den över vagnen för mycket.
Detta kan också hända om du trycker på knappen 2 eller 3 gånger i snabb följd.
Ett råd är att ge knappen ett snabbt klick, vänta en stund och sedan klicka igen. Övning ger färdighet och det gäller även här.


Ingen mer kontakt med vagnen efter 10 meter:
Det finns 2 batterier i fjärrkontrollen. Med tiden blir batterierna svagare och det gör också signalen till vagnen. Det gör att kontakt med varandra inte längre kan överbrygga långa avstånd. Nu är 10 meter ett bra avstånd att låta vagnen köra framför dig, håll detta mycket kortare.