Framhjulet dras åt vänster eller höger.
Om det händer, testa först om vagnen också fungerar utan golfbagen. Det kan vara så att väskan är mycket tyngre på ena sidan, vilket lägger mer vikt på det hjulet och därför roterar långsammare på grund av mer motstånd.
Om vagnen dessutom drar utan väskan måste framhjulet justeras igen. Detta kan hända om du har haft en kollision med en vägg eller ett träd.
Det finns en insexskruv (röd pil) på båda sidor i förtjockningen av axeln. Skruva loss båda dessa + den stora skruven (blå pil). Låt skruvarna vara kvar.
Nu kan du flytta hjulet fram och tillbaka. Justera hjulet igen, dra åt den stora skruven och testa om det går rakt. Dra slutligen åt den stora skruven och båda insexskruvarna.
Om det inte fungerar, skicka ett mail till info@golfTed.com