Svar på frågan; Vagnen kör bara baklänges (GT-N).
Stången med framhjul och dubbelstången med handtag placeras i det tjocka röret. Dessa 2 spön måste bytas, sedan går vagnen framåt igen. Stången med handtag har en grå prick på staven i botten, där staven klickas fast i det tjocka röret. Samma prick finns också på stången som är svetsad till det tjocka röret. På så sätt kan du alltid se att de hör ihop.