Svar på frågan; Vagnen startar inte.
Detta kan bero på olika anledningar.
Är batteriet laddat?
Är pluggarna ordentligt isatta och är pluggen ordentligt åtdragen på vagnen?
Kanske finns det smuts i en av pluggarna. Koppla ur kontakterna, håll ner de öppna terminalerna och slå den mot vagnen några gånger.
Funkar fortfarande inte? Då kan det vara problem i kretskortet under kontrollpanelen eller i någon av kontakterna där pluggarna går.


Maila till info@golfTed.com, berätta om problemet och vad som har gjorts. Då får du ett mail med en fraktsedel för att hämta den så att vi kan reparera den så snart som möjligt. Om det faller inom garantiperioden är allt gratis.