• Inte mindre än 2 års garanti
  • Vi talar utifrån vår egen erfarenhet
  • Kvalitet till lägsta pris
  • Personlig rådgivning och service
  • Mycket engagerad och flexibel

STYRNING till GT-N

SEK 889.00

För den händige hantverkaren att själv byta ut en kontroller. Styrenheten tillhandahåller kommunikation till motorerna och kretskortet. Denna styrenhet är för vagnar med fjärrkontroll.

ENDAST FÖR GT-N

VAR UPPMÄRKSAM; byte sker på egen risk och täcks inte av garantin! Vi kan även byta ut den åt dig (med garanti). Fråga om kostnaderna på info@golfted.com